SimplePay Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Polimer Szolgáltató Kft. (3700 Kazincbarcika, Szent Flórián tér 2.) adatkezelő által a https://www.polimerkft.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • vásárló neve
 • email címe
 • telefonszáma
 • számlázási cím adatok
 • szállítási cím adatok

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

 

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a www.polimerkft.hu weboldalt (továbbiakban weboldal) látogatóként használó személyek (a továbbiakban együttesen Felhasználó), valamint a weboldal üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató) közt szerződéses jogviszony általános feltételeit.

A Felhasználó a weboldal bármely szolgáltatásának használatával (pl. az oldal böngészése, állásra jelentkezés, web shop használata, foglalás stb. továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et, amellyel a felek között Szerződés jön létre.

Az ÁSZF a magyar jogszabályoknak, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló2008. évi XLVIII., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően értelmezendő. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A weboldal szolgáltatásainak használatával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, melyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályoz.

A Szolgáltatásra vonatkozó szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kötődnek, a szerződések nyelve a magyar, magatartási kódexre nem utalnak. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

Az ÁSZF módosulását a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásban, a módosítások hatályba lépését követő 8 napon belül rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződését.

 

A hatályos ÁSZF folyamatosan elérhető, elmenthető, illetve kinyomtatható az alábbi linkre kattintva:

Általános Szerződési Feltételek

 

Szerződő Felek meghatározása

Látogató:

Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a weboldalt felkeresi és tartalmát megtekinti, megismeri, elolvassa. A Látogató ezzel a magatartásával, mint ráutaló magatartással elfogadja az ÁSZF-t.

 

Szolgáltató:

Adatkezelő neve: POLIMER Szolgáltató Kft.

Székhely: 3700 Kazincbarcika, Szent Flórián tér 2.

Elérhetőség: e-mail: informacio@polimerkft.hu

Honlap: www.polimerkft.hu

Nyilvántartó hatóság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): 05-09-002338

Adószám: 11063087-2-05

 

A szolgáltatás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei:

Szolgáltató a honlapon hasznos információkat közöl a Polimer Szolgáltató Kft. működésével kapcsolatban illetve egyéb releváns témában a látogatók számára.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alábbiakért, bármilyen módon is következtek be:

 • Bármilyen működési hiba a hálózaton, ami akadályozza weboldal normális működését és a hirdetés megtekintését
 • A kommunikációs eszközök vagy a vonal meghibásodása
 • Bármilyen elektronikus levél vagy adat elvesztése
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

 

Szellemi alkotások joga

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.polimerkft.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, a weboldal tulajdonosa és a weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás jogosultja (továbbiakban: Tulajdonos): Polimer Szolgáltató Kft./a Szolgáltató.

A Tulajdonos fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Tilos a www.polimerkft.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül.

A www.polimerkft.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Tulajdonos fenntartja minden jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A Szolgáltatás igénybevétele nem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Tulajdonos szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Tilos továbbá a www.polimerkft.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható.

Adatvédelmi rendelkezések

Az adatvédelmi rendelkezések itt olvashatóak: Adatkezelési tájékoztató

 

Felmondás

Bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél a Szerződésben foglaltakat súlyosan megsérti.

 

A webhelyen működő webshop Általános Szerződési Feltételei

A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. A Polimer Szolgáltató Kft. tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § rendelkezései nem vonatkoznak a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a szerint, hiszen a megrendelt tételek romlandóak, vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékeknek számítanak, illetve olyan zárt csomagolású termék tekintetében sem, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

A Polimerkft.hu oldalon keresztül történő rendelés során háromoldalú elektronikus szerződés jön létre a Felhasználó (továbbiakban: Megrendelő), a Polimerkft.hu-t üzemeltető Polimer Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) és a kiszállítást lebonyolító Üzemi Étkezde (továbbiakban: Étkezde), továbbiakban Felek között. A szerződés tárgya a Polimerkft.hu oldalon keresztül Megrendelő által leadott megrendelés.

A Polimer Szolgáltató Kft. Étkezdéje egy kedvezményes szolgáltatást biztosít megrendelőinek, a termékek ugyanannyiba kerülnek, mintha azt telefonon vagy személyesen rendelné meg a Megrendelő.

A szerződés a Megrendelő által önként, a rendelési folyamat „Rendelés véglegesítése” lépésével jön létre.

 

 Regisztráció

A megrendelés leadása minden esetben regisztrációhoz kötött.

A Megrendelő a rendeléshez szükséges adatait az Üzemeltetővel és az Étkezdével a regisztráció során osztja meg. A regisztráció során csak valós és hiteles adatokat adhat meg, a Felek rendelkezésére bocsátott információkért kizárólag a Megrendelő tartozik felelősséggel.

A regisztráció során Felhasználóknak a következő adatokat kötelező megadniuk:

 • Teljes név
 • Telefonszám
 • Szállítási cím (település, utca, házszám)

A Felhasználó regisztrációjával kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a Polimerkft.hu Adatvédelmi elveit és az ÁSZF-et.

 

Megrendelés menete

A rendelés feltétele, hogy a Megrendelő rögzítse azt a címet, amelyre a rendelését kéri.

A rendelés feladása során az Étkezde kínálatából ki kell választani a megrendelni kívánt tételt, melynek ára feltüntetésre kerül a tétel mellett.

Az Étkezde oldalán a Megrendelő tájékoztatást kap a kiszállítás idejéről, költségeiről, az étkezde akcióiról, nyitva tartásáról, fizetési módokról, illetve a minimum rendelés összegéről. A minimum rendelés értékét minden esetben el kell érnie a megrendelés végösszegének.

A kiválasztott tételek a „Kosárba” gomb megnyomásával kerülnek a Megrendelő virtuális kosarába.

A virtuális kosárban ellenőrizheti a belerakott tételeket, azoknak a mennyiségét és árát.

A virtuális kosár „Megrendelem” gombjára kattintva lehetőség van újra ellenőrizni a megrendelni kívánt tételeket, itt van lehetőség különböző akciók és ajándékok kiválasztására, megjegyzés írni az Étkezde számára. A Kosár tartalmát leellenőrizve ismét a „Megrendelem” gomb megnyomásával ellenőrizheti le/adhatja meg a Felhasználó személyes adatait, illetve itt van lehetőség kiválasztani a fizetési módot is.

A „Rendelés véglegesítése” gomb lenyomásával az Üzemeltető automatikusan eljuttatja a megrendelés információit az Étkezde felé. Az Étkezde elkészíti az ételeket, és kiszállítja azokat. Az ételek kiszállítási ideje jellemzően a megadott idősávban történik, minden hétköznap 10:00 és 13:00 között.

 

Fizetési lehetőségek, feltételek

A megrendelés végösszegének kifizetése az oldalon megjelölt fizetési módokon lehetséges. A rendelési értéket a Felhasználó által megadott bankkártya, SZÉP kártya vagy Erzsébet kártya számlára terheli, vagy kiszállításnál maga a Felhasználó készpénzben vagy étkezési utalvánnyal fizeti meg az Étkezde alkalmazottja számára.

A Megrendelő a megrendelt tételeket az Étkezdének a rendelése során megjelölt fizetőeszközzel köteles kifizetni a megrendelés kézbesítése során.

A sikeres fizetés tényéről a felhasználó minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap.

A bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártya adatokhoz sem az Üzemeltető, sem az Étkezde nem fér hozzá.

 

Üzemeltető részéről vállalt kötelezettség

A weboldalon keresztül leadott megrendelésekkel kapcsolatos panaszokat az Üzemeltető és az Étkezde köteles kezelni. Az Üzemeltetőtől független panaszok esetén is segítséget nyújt az Üzemeltető annak érdekében, hogy a Megrendelő és az Étkezde között fennálló vitás kérdés rendeződjön.

 

Étkezde részéről vállalt kötelezettség

Az Étkezde árgaranciát vállal arra, hogy a weboldalon közzétett árai megegyeznek az általa üzemeltetett vendéglátóhely áraival. Köteles tehát a Megrendelőt a bárhol máshol közölt legalacsonyabb áron, a tőle telhető legmagasabb színvonalon kiszolgálni.

A megrendeléseket az Üzemeltetőtől kapott rendelési adatoknak megfelelően, a weboldalon kérésére szereplő szállítási feltételeket betartva teljesíti. Az Étkezdére visszavezethető hiányosságok esetén az Étkezde beismeri hibáját, kárpótolja a Megrendelőt és megvédi az Üzemeltető jó hírét.

Amennyiben az Étkezde pillanatnyi kapacitása nem elegendő a Megrendelő kiszolgálására és előre láthatóan nem tudja teljesíteni a rendelést, azt köteles a Megrendelővel a teljesíthetetlen rendelés elfogadása előtt közölni.

 

Elállás

A Megrendelő az általa megrendelt tételeket köteles az Étkezdétől átvenni, amennyiben a megrendelés az általa megrendelt módon került kézbesítésre, mivel a Felhasználót elállási jog nem illeti meg sem az Üzemeltetővel sem az Étkezdével szemben, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás igénybevétele a „Rendelés véglegesítése” gomb lenyomásával azonnal megtörténik, valamint arra, hogy az romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékeknek minősülnek.

Megrendelés a rendelés véglegesítését követő 60 percen belül mondható fel a bcmenza@borsodchem.eu email címre küldött elektronikus levélben.

Amennyiben az Étkezde nem a Megrendelő által megrendelt módon kézbesíti a megrendelést, a Megrendelő nem köteles azt átvenni, panasszal élhet.

 

 Panaszkezelés

A weboldalon keresztül leadott megrendelésekkel kapcsolatos panaszokat az Üzemeltető és az Étkezde köteles kezelni. Az Üzemeltetőtől független panaszok esetén is segítséget nyújt az Üzemeltető annak érdekében, hogy a Megrendelő és az Étkezde között fennálló vitás kérdés rendeződjön

Az esetleges reklamációkat a bcmenza@borsodchem.eu email címre várjuk. Üzemeltető a beérkezett panaszokat jellegüktől függően az illetékes kollégáknak továbbítja. Bár a problémák megoldásának ideje azok forrásától függ, az Üzemeltető mégis törekszik rá, hogy minél hamarabb el tudja hárítani a kellemetlenséget.

Az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 5 munkanapon belül válaszol a felmerült panaszra.

Amennyiben nem elégedett az Üzemeltető által nyújtott panaszkezeléssel, úgy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, illetve a területileg illetékes Békéltető Testülethez fordulhat jogorvoslatért.

 

Személyes adatok kezelése

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat az Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.